Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Akademickie koło naukowe CADM:
email: cadm@zut.edu.pl